İSG Politikası

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir dilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve Tanatar Kalıp Ltd. Şti dışı yayınlarda referans olarak kullanılamaz.

Dokümanın kontrollü ve kontrolsüz dağıtımı P.YS04.001 nolu prosedüre göre gerçekleştirilir.

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder.

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bu kapsamdaki taahhüdünü organizasyon dahilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. içerisinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. şu taahhütlerde bulunmaktadır:

 • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak
 • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek
 • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak
 • Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak
 • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak, personellerin kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının temin edildiğinden ve kullanıldığından emin olmak
 • Makine kullanımlarının güvenliğini sağlamak ve olası risk faktörlerinin azaltılması
 • Olası acil durumların belirlenmesi ve acil durumların yönetimi için risk planlarının oluşturulması
 • Olay ve kaza önleme kapsamında tüm işletme içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanması
 • İş yeri ergonomisinde sürekli iyileştirmeyi hedeflemek ve bu alanda gerekli çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Çalışma ortam ve çevresinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlayarak personellerin maruz kalabileceği meslek hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve psikososyal risklerin ortadan kaldırılması
 • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak
 • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak
 • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
 • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak
 • Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak
 • Tüm çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki farkındalığını artırmak ve ilgili çalışmalara katılımını sağlamak

TANATAR KALIP PRES İŞLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.