Enerji Politikası

Tanatar olarak amacımız, pres ile metal sac şekillendirme ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevre ve enerji ilkelerini benimseyerek, çevre korumasını sağlarken, enerji verimliliğinin de sürdürülebilirliğini sağlamak ve kontrol altında tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

  • Bütün süreçlerde enerji verimliliğini sağlamak ve çevre dostu bir süreç yürütmek,
  • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak
  • Enerji yönetimi için tüm çalışanların bilinçlenmesi ve sürecin aktif yürütücüsü olması için eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak
  • Her yıl Enerji ve Sürdürülebilirlik için hedefler belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda çalışmaları yürütmeyi taahhüt ederiz.