Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

TANATAR KALIP amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları oluşturmuş, bu sistem ile ilgili tarafların beklentilerinin karşılanabilmesi için uygunluk yükümlülükleri belirlemiş, çevresel riskler ve yaşam döngüsü çerçevesinde çalışmalar yürütmekte, uluslararası bir firma olmakla beraber yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve yükümlülüklerine buna bağlı yerine getirmektedir.

ISO 14001 standardı uyarınca, Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp çevresel etkilerini bu sistem aracılığı ile kontrol altına almak ve sistemin sürekliliğini bu el kitabında açıklanan prosesler aracılığı ile sağlamaktadır.


Teknik Kapsam

Tanatar Kalıp işletmesi Sac metal kalıpçılığı ve imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Teknik Kapsam:

Tanatar: Her türlü metal parçanın soğuk sac şekillendirmesi ve montajı

Bu kapsamda Otomotiv üreticilerine tedarikçi konumundaki büyük yardımcı sanayi kuruluşlarının (Valeo , Freudenberg, Trelleborg, Kırpart,Martur, vb.) ve Beyaz Eşya üreticilerinin (Arçelik, Arctic, Defy) tedarikçi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


Coğrafi Kapsam

Coğrafik Durumu: Tanatar firmasının 2 işletmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindedir.

Sağ Komşusu: Yakaboyu, Sol Komşusu: Eskişehir Seramik, Karşı Komşusu: Eti Gıda


Tedarikçi Kapsamı

Tedarikçilerimizde kaplama ve ısıl işlemleri yaptırılmaktadır.


Uygulanamayan maddeler

Çevre izin ve lisans yönetmeliğinin EK 1 ve EK 2 listelerinde yer almamaktadır.

Üretim sırasında herhangi bir şekilde alıcı ortama gaz çıkışı bulunmamaktadır ve bacaları olmadığı için hava emisyon konulu çevre izninden muaftır. (Isınma kaynaklı kullanılan bacalar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. (ref: sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrolü yönetmeliği)

Tesiste oluşan atık sular organize sanayi bölgesinin atık su alım şartlarını sağladığından dolayı OSB alt yapısına verilmektedir. Alıcı ortama deşarj edilmediğinden dolayı atık su konulu çevre izin kapsamında değerlendirilmemektedir.

Tesis organize sanayi bölgesinde bulunduğundan dolayı gürültü konulu çevre izninden muaftır. (REF: Çevre izin lisans yönetmeliğinin hükümlerinde geçmektedir.)