ÇEVRE POLİTİKASI

Tanatar olarak amacımız, pres ile metal sac şekillendirme ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevre ve insan sağlığına olumsuz zarar verebilecek her türlü etkiyi belirleyip kontrol altında tutmaktır.


Bu amaç doğrultusunda;

• Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara, düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymayı

• Faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda, çevre faktörünü her zaman dikkate almayı

• Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, bu hedef ile küresel ısınma ile mücadele sağlamayı

• Su kaynaklarının kalitesini korumayı

• Su tüketim hedeflerinin azaltılmasını hedeflemek ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmayı

• Çalışma ortamı ve çevre için hava kalitesini güvence altına almayı

• Kimyasal hammaddeler ve atıkların takibi ve yönetimi ile çevreye etkisini önlemeyi

• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı

• Hedeflerin dokümante edilmesini, uygulanmasını, ölçülmesini ve devamlılığını sağlamayı

• Kirliliği ve atıkları önlemeyi ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı

• Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt ederiz.


GENEL MÜDÜR

ARALIK 2021